พรอมิส แจก Premium กระเป๋า Shopping Bag มูลค่า 290 บ. และกระบอกน้ำร้อน - เย็น มูลค่า 199 บ.

03/03/2564

พรอมิส แจก Premium กระเป๋า Shopping Bag มูลค่า 290 บ. และกระบอกน้ำร้อน - เย็น มูลค่า 199 บ.

บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย สำหรับลูกค้าใหม่ที่สมัครสินเชื่อส่วนบุคคล และยื่นเอกสารครบถ้วน จะได้รับของ Premium โดยมีรายละเอียดดังนี้

A4-1.PNG

1. กระเป๋า Shopping Bag มูลค่า 290 บ.

2. กระบอกน้ำร้อน - เย็น มูลค่า 199 บ.

ระยะเวลา : ตั้งแต่วันที่ 5 – 31 มีนาคม 2564 หรือ จนกว่าสินค้าจะหมด

เงื่อนไข :

• สงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าใหม่ที่ยื่นสมัครทุกจุดบริการ

• พรีเมี่ยมสำหรับกิจกรรมนี้คือ กระเป๋า Shopping Bag มูลค่า 290 บ. และกระบอกน้ำร้อน - เย็น มูลค่า 199 บ.

• สงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าใหม่ ที่ยื่นเอกสารสมัครครบถ้วนตามเงื่อนไขของบริษัทฯ เท่านั้น

• กรณียื่นเอกสารการสมัครครบถ้วน ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ จะได้รับพรีเมี่ยมทันที

• กรณียื่นเอกสารการสมัครไม่ครบถ้วนในวันสมัคร จะได้รับกระเป๋า Shopping Bag มูลค่า 290 บ. โดยหากยื่นเอกสารเพิ่มเติมให้ครบถ้วน ภายในระยะเวลากิจกรรมจะมีสิทธิ์ได้รับพรีเมี่ยมเพิ่มเติมตามเงื่อนไข

• สำหรับลูกค้าที่ได้รับของพรีเมี่ยมจากกิจกรรมอื่น ไม่เข้าร่วมรายการ

• พรีเมี่ยมมีจำนวนจำกัด ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

• ขอสงวนสิทธิ์ให้กับลูกค้าที่ปฎิบัติตามเงื่อนไขเท่านั้น

 

หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูล กรุณาติดต่อ Call Center โทร. 1751
เวลาทำการเจ้าหน้าที่ Call Center วันจันทร์ - ศุกร์ 9.00 - 19.00 น.
วันเสาร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์9.00 - 18.00 น. วันอาทิตย์หยุดทำการ