โปรโมชั่นเลือกรับของ Premium เมื่อยื่นเอกสารครบทุกช่องทาง

31/05/2564

โปรโมชั่นเลือกรับของ Premium เมื่อยื่นเอกสารครบทุกช่องทาง

โลโก้สินเชื่อส่วนบุคคลพรอมิส1

"สินเชื่อบุคคล พรอมิส" เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการทางด้านสินเชื่อบุคคลโดยไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ขอแนะนำโปรโมชั่นพิเศษเลือกรับของ Premium ที่หน้าสาขาทันทีเมื่อสมัครสินเชื่อแล้วยื่นเอกสารครบ ตั้งแต่วันที่ 1 – 17 มิถุนายน 2564 หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

พรีเมียม-แคมเปญ-โปรโมชั่น.PNG

เงื่อนไข :

• สงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าใหม่ ที่ยื่นสมัครทุกช่องทาง ทุกจุดบริการ

• พรีเมี่ยมสำหรับกิจกรรมนี้ คือ ตุ๊กตาเหมียวกวักโชค มูลค่า 215 บ. / กระเป๋า Shopping Bag มูลค่า 290 บ. /และกระบอกน้ำร้อน - เย็น มูลค่า 199 บ.                                                                                                                         

• สงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าใหม่ ที่ยื่นเอกสารสมัครครบถ้วน ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ เท่านั้น                             

• กรณียื่นเอกสารการสมัครครบถ้วน ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ จะได้รับพรีเมี่ยมทันที                                      

• กรณียื่นเอกสารการสมัครไม่ครบถ้วน หากลูกค้ายื่นเอกสารเพิ่มเติมให้ครบถ้วน ณ สาขาที่ลูกค้าทำการสมัครในครั้งแรก ภายในระยะเวลากิจกรรม จะมีสิทธิ์ได้รับพรีเมี่ยมตามเงื่อนไข                                                           

• กรณีลูกค้ายื่นเอกสารเพิ่มเติมทางอีเมล์ หรือแฟกซ์ จะไม่เข้าเงื่อนไขการได้รับพรีเมี่ยม                               

• สำหรับลูกค้าที่ได้รับของพรีเมี่ยมจากกิจกรรมอื่น ไม่เข้าร่วมรายการ                                                           

• พรีเมี่ยมมีจำนวนจำกัด ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า                                             

• ขอสงวนสิทธิ์ให้กับลูกค้าที่ปฎิบัติตามเงื่อนไขเท่านั้น