วิธีการชำระเงิน

Submitted by root on Wed, 09/16/2020 - 15:45

พรอมิส มีช่องทางการชำระเงินที่หลากหลาย เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็นการชำระด้วยเงินสด ทั้งที่สาขาพรอมิส (เฉพาะสาขาสีลม) เคาน์เตอร์ธนาคาร เคาน์เตอร์เซอร์วิส เคาน์เตอร์ไปรษณีย์ เพย์@โพสต์ ทั่วประเทศ หรือท่านสามารถเลือกหักบัญชีธนาคารอัตโนมัติได้ถึง 6 ธนาคาร โปรดศึกษารายละเอียดการชำระเงินแต่ละช่องทางด้านล่าง
*เงื่อนไขการชำระเงิน เช่น จำนวนครั้งในการชำระสูงสุดต่อวัน จำนวนเงินสูงสุดในการชำระ ค่าธรรมเนียมการชำระ ฯลฯ กรุณาตรวจสอบโดยตรงกับธนาคารและตัวแทนรับชำระ

1. ชำระด้วยเงินสด

ลูกค้าสามารถชำระด้วยเงินสดโดยการสแกนบาร์โค้ดในPay in slip, ใบแจ้งหนี้, หรือบัตรสมาชิกพรอมิสตามช่องทางรับชำระเงินต่อไปนี้

พรอมิส เคาน์เตอร์รับชำระเงิน สาขาสีลม ไม่คิดค่าธรรมเนียมการชำระ
ตู้ ATM ธนาคารกรุงเทพ เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพ ค่าธรรมเนียมการชำระ กรุงเทพฯ และปริมณฑล 20 บาท ต่างจังหวัด 35 บาท
ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ค่าธรรมเนียมการชำระ 25 บาท ทั่วประเทศ
ตู้ ATM ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ค่าธรรมเนียมการชำระ กรุงเทพฯ และปริมณฑล 15 บาท ต่างจังหวัด 30 บาท
ตู้ ATM ธนาคารกสิกรไทย เคาน์เตอร์ธนาคารกสิกรไทย ค่าธรรมเนียมการชำระ กรุงเทพฯ และปริมณฑล 15 บาท ต่างจังหวัด 30 บาท
ธนาคารทหารไทยธนชาต เคาน์เตอร์ธนาคารทหารไทยธนชาต ค่าธรรมเนียมการชำระ กรุงเทพฯ และปริมณฑล 15 บาท ต่างจังหวัด 30 บาท
(ธนาคารที่เกิดจากการควบรวมกิจการระหว่างธนาคารทหารไทย หรือทีเอ็มบี กับธนาคารธนชาต)
ตู้ ATM ธนาคารไทยพาณิชย์ ตัวแทนรับชำระค่าสินค้าและบริการของธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB Service) ได้แก่ เทสโก้ โลตัส, เดอะมอลล์ กรุ๊ป, บิ๊กซี ค่าธรรมเนียมการชำระ 10 บาท หรือเป็นไปตามประกาศธนาคาร
จุดบริการรับชำระเงิน เคาน์เตอร์เซอร์วิส ที่ 7-11 ทุกสาขา (ชำระโดยใช้บัตรสมาชิกพรอมิส/ใบแจ้งหนี้ ที่มี Barcode เท่านั้น)
  • 1.ชำระ 1 - 30,000 บาท ค่าธรรมเนียม 15 บาท ทั่วประเทศ
  • 2.ชำระเกิน 30,000 - 40,000 ค่าธรรมเนียม 20 บาท ทั่วประเทศ
  • 3.ชำระเกิน 40,000 - 49,000 ค่าธรรมเนียม 25 บาท ทั่วประเทศ
หมายเหตุ ทั้งนี้อัตราค่าบริการอ้างอิงจากยอดชำระในใบแจ้งหนี้
จุดบริการรับชำระเงิน ที่ทำการไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศ และเคาน์เตอร์ไปรษณีย์ที่มีสัญลักษณ์ เพย์@โพสต์ ค่าธรรมเนียม 15 บาท /รายการ ทั่วประเทศ (ชำระโดยใช้บัตรสมาชิกพรอมิส / ใบแจ้งหนี้ที่มี Barcode เท่านั้น)

ในกรณีที่ดาวน์โหลด Pay in slip จากเว็บไซต์ของพรอมิส สามารถนำไปชำระได้ที่เคาน์เตอร์ธนาคารต่างๆ เท่านั้น

ขอให้ลูกค้ากรอกข้อมูลให้ละเอียด ประกอบด้วย

• ชื่อ-นามสกุลลูกค้า

• Ref No.1 คือ เลขที่สมาชิก

• Ref No.2 คือ เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม Pay in slip Preview File Download File

ใช้ได้ตามจุดรับชำระที่แจ้งไว้หลังบัตร

ตัวอย่างบัตรสมาชิก Preview File

2. ชำระผ่านตู้ ATM

ลูกค้าสามารถชำระผ่านตู้ ATM ได้ ตามธนาคารเหล่านี้ ตู้ ATM ธนาคารกรุงเทพตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยตู้ ATM ธนาคารกรุงศรีอยุธยาตู้ ATM ธนาคารกสิกรไทยธนาคารทหารไทยธนชาตตู้ ATM ธนาคารไทยพาณิชย์
เพียงแค่ท่านมีบัตร “ATM” ของธนาคารดังกล่าว ก็สามารถชำระผ่านตู้ ATM ได้เลย

3. หักบัญชีธนาคาร

ลูกค้าสามารถชำระได้โดยวิธีการหักบัญชีธนาคารได้ทั้งหมด 6 ธนาคาร ดังนี้

ตู้ ATM ธนาคารกรุงเทพตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยตู้ ATM ธนาคารกรุงศรีอยุธยาตู้ ATM ธนาคารกสิกรไทยธนาคารทหารไทยธนชาตตู้ ATM ธนาคารไทยพาณิชย์

1. ค่าธรรมเนียมชำระที่ถูกกว่า

2. ไม่จำเป็นต้องเดินทางไปชำระที่เคาน์เตอร์ด้วยตนเอง

3. การชำระค่างวดตรงเวลาเสมอ

1. สมัครที่สาขาหรือจุดบริการพรอมิส

1. ไปที่สาขาหรือจุดบริการพรอมิสพร้อมกับบัตรประชาชนตัวจริงและสมุดบัญชีธนาคาร
(กรุณาใช้บัญชีเดียวกับที่สมัครสินเชื่อพรอมิส หากต้องการเปลี่ยนบัญชีกรุณาติดต่อ Call Center 1751)

2. กรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์มที่จัดเตรียมไว้ที่สาขาพรอมิสให้สมบูรณ์และกรุณาเซ็นชื่อให้ตรงกันกับสมุดบัญชีที่ให้ไว้กับธนาคารเท่านั้น

3. ธนาคารที่สามารถใช้บริการได้มี 6 ธนาคาร ดังนี้

ตู้ ATM ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงเทพ ค่าธรรมเนียมการหักผ่านบัญชี กรุงเทพฯ และปริมณฑล 15 บาท ต่างจังหวัด 25 บาท
ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงไทย ค่าธรรมเนียมการหักผ่านบัญชี 15 บาททั่วประเทศ
ตู้ ATM ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ค่าธรรมเนียมหักผ่านบัญชี กรุงเทพฯ และปริมณฑล 15 บาท ต่างจังหวัด 30 บาท
ตู้ ATM ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกสิกรไทย ค่าธรรมเนียมการหักผ่านบัญชี กรุงเทพฯ และปริมณฑล 10 บาท ต่างจังหวัด 20 บาท
ธนาคารทหารไทยธนชาต ธนาคารทหารไทยธนชาต ค่าธรรมเนียมการหักผ่านบัญชี 10 บาททั่วประเทศ
ธนาคารธนชาต ธนาคารไทยพาณิชย์ ค่าธรรมเนียมการหักผ่านบัญชี กรุงเทพฯ และปริมณฑล 15 บาท ต่างจังหวัด 30 บาท

4. ท่านจะได้รับ SMS แจ้งผลการหักบัญชีธนาคารประมาณ 2-3 สัปดาห์
หมายเหตุ กรุณาลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ

2. สมัครผ่านตู้ ATM

1. สอดบัตร ATM และใส่รหัส

2. เลือก “สมัคร / ปรับเปลี่ยนบริการ” หรือ “อื่นๆ”

3. เลือก “หักบัญชีอัตโนมัติ”

4. ใส่รหัสบริษัทตามธนาคารที่จะเลือกหักบัญชีอัตโนมัติ หรือ เลือกชื่อบริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัดตามที่ระบุด้านล่าง

5. หากต้องกรอกหมายเลขอ้างอิง 2 หมายเลข ให้กรอกหมายเลขอ้างอิง 1 เป็นหมายเลขสมาชิกพรอมิส และไม่ต้องกรอกหมายเลขอ้างอิง 2

6. ตรวจสอบการทำรายการ

7. กดยืนยันแล้วเสร็จสิ้นการทำรายการ
(กรุณาใช้บัญชีเดียวกันกับที่สมัครสินเชื่อพรอมิสและหากลูกค้าที่ต้องการเปลี่ยนแปลงบัญชีกรุณาติดต่อ Call Center 1751)

หมายเหตุ: 1. ฟรีค่าสมัครใช้บริการผ่านตู้ ATM ของธนาคาร
2. ลูกค้าจะได้ SMS ยืนยันการสมัครหักบัญชีธนาคาร
3. ขั้นตอนการสมัครใช้บริการผ่านตู้ ATM ของธนาคารอาจจะแตกต่างกัน ทั้งนี้โปรดติดต่อสอบถามธนาคารต้นทางอีกครั้ง

ข้อควรระวัง : สำหรับลูกค้าที่ได้ทำการลงทะเบียนการหักบัญชีธนาคาร โปรดทราบว่ากรณีที่ลูกค้าได้ทำการชำระเงินโดยวิธีการอื่น อย่างเช่น ชำระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส อาจจะมีการหักเงินผ่านบัญชีซ้ำซ้อนขึ้นอยู่กับวันเวลาที่ลูกค้าชำระเงินเข้ามา อีกทั้งในกรณีที่ไม่สามารถหักเงินได้เนื่องจากยอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากของท่านไม่เพียงพอ บริษัทอาจจะต้องยื่นเรื่องขอหักเงินผ่านบัญชีเงินฝากของท่านกับทางธนาคารมากกว่า 1 ครั้งขึ้นไป จนกว่าจะสามารถยืนยันการชำระเงินของท่านได้

4. ชำระผ่าน Mobile Banking

ดาวน์โหลดคู่มือการชำระผ่าน Mobile Banking